מתנות למורים ולמורות

הם אנשים משמעותיים מאוד בחיי ילדינו וכמה חשוב לעצור רגע ולומר להם תודה!
על השליחות החשובה הזאת, על המחויבות, על האהבה, האכפתיות והנתינה.
מתנות ליום המורה, אצלנו כאן ב-Dreams on paper